Plantacote Pluss 6M

Plantacote® Pluss to otoczkowany nawóz o kontrolowanym działaniu. Jest stosowany głównie w produkcji profesjonalnej, ale doskonale sprawdza się również w ogrodzie, na tarasie i balkonie. W każdej granuli zawarte są wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do optymalnego wzrostu roślin. Plantacote® Pluss charakteryzuje się także dużą zawartością żelaza. Dzięki zastosowaniu unikalnej polimerowej otoczki zapewnia kontrolowane uwalnianie składników odżywczych przez cały sezon – do 6 miesięcy.
Wykres przedstawia porównanie teoretycznego jednostajnego uwalniania składników odżywczych i rzeczywistego uwalniania składników odżywczych przez nawóz otoczkowany Plantacote Pluss 6M w temperaturze 21/22°C.

Każda granula zawiera składniki pokarmowe niezbędne dla optymalnego wzrostu roślin Po umieszczeniu nawozu w glebie woda przenika przez elastyczną otoczkę i rozpuszcza znajdujące się wewnątrz składniki pokarmowe Rozpuszczone składniki pokarmowe wydostają się przez pory w otoczce, dzięki naturalnemu procesowi osmozy Kontrolowane i równomierne uwalnianie składników pokarmowych przez cały zadeklarowany okres

zobacz skład nawozu

zobacz dawkowanie i przeznaczenie nawozu

Opakowanie

Nawóz Plantacote® Pluss 6M dostępny jest w opakowaniu 3 kg z zamknięciem strunowym, umożliwiającym wielokrotne zamykanie. Dostępne są także worki 25 kg.

Magazynowanie

Nawóz należy magazynować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nawóz należy odizolować od kwasów, ługów, łatwopalnych materiałów, ognia, środków i pojemników spożywczych, pasz. Nawóz należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie wystawiać nawozu na działanie temperatur poniżej -10°C i powyżej 130°C. W miejscu magazynowania zabronione jest palenie i używanie ognia. Chronić przed temperaturą ponad 130°C (przy pracach spawalniczych, lampach, przewodach parowych i gazowych).

Środki ostrożności

Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego rozsypania nawóz zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanych dawek nawozu.

Możliwe niebezpieczeństwa

W przypadku pożaru lub podgrzewania powyżej 130°C może dojść do rozkładu produktu i wydzielenia trujących gazów. W takim przypadku należy natychmiast poinformować straż pożarną, a do pomieszczenia, w którym nawóz jest przechowywany, wchodzić wyłącznie z maseczką ochronną.

Przydatność do stosowania nawozu

5 lat, pod warunkiem przestrzegania warunków magazynowania.

Producent

Plantacote N.V.
Houtdok-Noordkaai 25a
2030 Antwerp
Belgium

Przedstawiciel w Polsce: HORTICO SA.